Zijn Missie

Veel mensen vragen zich af: wie is Hij? “Als je aan Mij denkt, zul je zelf ervaren Wie Ik Ben. Sommigen  zeggen dat Ik een yogi ben, iemand die wonderen verricht, een healer, een dokter, een meester in de yoga, een tovenaar. Weer anderen zeggen dat Ik de weg van de eeuwenoude Veda’s bewandel; sommigen vinden Mij iemand die mensen in verwarring brengt  – welnu, al deze uitspraken kloppen. Want iedereen kijkt op zijn eigen manier naar Mij – waarbij Ik wel zeg dat Ik géén spiritueeel zakenman ben!” aldus Sri Swamiji.

His Holiness Sri Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji (Sri Swamiji) uit Mysore is één van de grootste spirituele leiders van deze tijd, in India en ver daar buiten. Hij is een incarnatie van de Grote Kosmische Energie. Het is Zijn missie om de humane cultuur te doen herleven, om de maatschappij te helpen hervormen en wereldwijd vrede en geluk te stichten onder de mensheid én om mensen te te helpen transformeren in goddelijke wezens.

Sri Swamiji doet dit alles door ons te leiden naar de weg van Dharma (de bron van de ethiek van het leven), door Bhakti (toewijding) en door het zingen van bhadjans (devotionele liederen) en het reciteren van de naam van God. Hij brengt de Liefde van God bij ons door het gezamenlijk zingen van bhajans of door te luisteren naar Zijn muziek.
Sri Swamiji reist de hele wereld over om zoekenden te laten ontdekken dat alles God is. Velen vinden in Hem Mededogen, Liefde en Goddelijke wijsheid. Hij leidt hen op het pad van de Yoga Sadhana – je echte Ware Zelf vinden en realiseren.