Doelstellingen

Doelstellingen van de Stichting Sri Ganapathy Sachchidananda Benelux

  • Het verrichten van onderzoek naar de toepassing van muziek, kunst, literatuur en wetenschap;
  • Het stimuleren (mede) organiseren en bevorderen van educatieve, pedagogische, therapeutische en artistieke programma’s, projecten, concerten, workshops en cursussen;
  • Het bevorderen van educatie van kansarmen;
  • Het mede oprichten en onderhouden van sociale activiteiten d.m.v. klinieken, scholen en tehuizen voor verstandelijk en of lichamelijk gehandicapten;
  • Bijdragen te leveren aan instituten of stichtingen die een religieus of liefdadig doel nastreven voorzover zij in binnen en of buitenland als stichting of instituut met bovenstaande als doelstelling zijn erkend;
  • Het samenstellen, uitgeven en in circulatie brengen van geschriften, publicaties en documentaties op vorenstaand gebied.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting SGS Benelux gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ) in de zin van art. 24 lid 4, successiewet 1956. Dit impliceert dat een ieder giften gedoneerd aan de Stichting in Nederland (tot op zekere hoogte) mag aftrekken bij de aangifte inkomsten belastingen.

Giften kunnen worden gedoneerd via NL35 INGB 0000 6305 69