Homa

Eén van de vele spirituele handelingen die Sri Swamiji verricht, is de Homa.  De Homa is zo krachtig dat Sri Swamiji deze, zonder uitzondering te maken, uitvoert, waar Hij zich ook bevindt. Waarom hecht Sri Swamiji zoveel waarde aan de Homa? Havans en Homas worden sinds onheugelijke tijden uitgevoerd. De twee krachten die iedere atoom in beweging zetten zijn geluid en ritme.

Homa is een handeling waarbij geluid en ritme gecombineerd worden om de vervuiling van de innerlijke en uiterlijke atmosfeer te reinigen. Bij de Homa wordt vuur aangewakkerd en worden er, onder het zingen van heilige mantras, speciaal voor de Homa bestemde materialen, verbrand. De rook van het plantaardige materiaal is geneeskrachtig en doordringt de atmosfeer, waarbij deze (de atmosfeer) gereinigd wordt. De warmte van het vuur en de akoestische eigenschappen van de mantra’s vermengen zich en doordringen de aanwezigen met vibraties, die voor de innerlijke reiniging van belang zijn.

Al in de vroege oudheid hadden wijzen en zieners Homas ontwikkeld en uitgevoerd, enkel en alleen maar om de zeer nuttige en waardevolle effecten ervan.