Beste allen, Jaya Guru Datta,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Shivaratri viering op zondag 10 maart 2024 in het gebouw Holisan, Merwede 30, Lelystad.

Zoals gebruikelijk starten wij om 13.00 uur ( inloop vanaf 12.30 u) en duurt het tot ongeveer 16.30 uur.

Programma:

12.30-13.00: inloop

13.00-14.00: Puja door Siva en Arkaja gevolgd door het gezamenlijk zingen van Bhajans

14.00-14.15: pauze

14.15-15.00: mededelingen en z.m. bekijken van de video’s van de viering in de Ashrama in Mysore  (die al eerder is geweest op 8 maart ) and Sri Swamiji’s Tour program voor de komende periode.

Er zullen meer details worden vermeld als die bekend zijn over Sri Swamiji’s Holland Flower Tour in 2024.

15.00-16.00 u gezamenlijk nuttigen van een maaltijd.

(Graag wordt aan jullie gevraagd een zelfgemaakt gerecht mee te nemen)

16.15 sluiting

Met hartelijke gr

Rám en Harrie

­

Dear devotees, Jaya Guru Datta,

We would like to invite you to the satsanga on the occasion of Maha Shivaratri on March 10th, 2024 at Holisan, Merwede 30, 8226 NA Lelystad.

Program:
12.30-13.00: walk-in

13.00-14.00: Puja by Siva and Arkaja followed by singing of Bhajans

14.00-14.15: Break

14.15-15.00: Announcements and follow the livestream of the celebrations from Mysuru Ashrama (which happens on March 8th) and Sri Swamiji’s Tour program for the coming period.

More details will be presented of HH Holland Tour 2024 when available

15.00-16.00: Prasadam distribution

(Please kindly bring fresh, homemade food if possible)

16.15 – Closing

Best wishes,

Ram and Harrie