Yearbalance 2022 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS Benelux)
                                     Incomes (€)                                      Costs (€)
Donations                         12221,22 Transfer Datta Peetham Mysore                          6000,00
Transfer DYC Germany

( twice:  549+76,71)

                            625,71
Transfer DYC UK                               17,51
Homa and Puja                                00,00 Kamer van Koophandel  (K.v.K)                               10.00
Bank and Transaction costs                             252,42
Representation costs (flowers)                               68,00
Saldo giro       01/01                           8809,00 Saldo giro       31/12                        14002,55
Saldo savings 01/01                           1417,71 Saldo savings 31/12                           1471,74
total                         22447,93                         22447,93                   

 

St. SGS Benelux

Board of Trustees

Dr. Ram Sukhai and Harrie Sandhövel

December 2023

 

 

 

Toelichting Jaar Balans en Overzicht Baten en Lasten  St. SGS Benelux 2022

Balans per  1 januari 2022

Activa Passiva
Bank                  €8809 Kapitaal            €8809
Totaal                €8809 Totaal               €8809

 

Balans per  31 december 2022

Activa Passiva
Bank                 €14003 Kapitaal          € 14003
Totaal               €14003 Totaal              €14003

 

 

 

Baten en Lasten 2022

Baten (saldi + giften in 2022) €22448
Lasten €     330
Saldo voor donatie € 22118
Donatie aan SGS Mysore, India + DYC Germany +

DYC UK

€   6000

€     549

€       18

Toevoeging aan eigen vermogen € 15551

 

Toelichting baten en lasten

In 2022 is een bedrag van €12221,22 ontvangen aan giften.  De overige baten komen uit het bedrag wat al stond als saldo op de ING bank ( sparen en gewone rekening).De lasten komen voort uit bank- en transactiekosten (€252,42). Naar de  Datta Peetham Trust Mysuru in India is een bedrag overgemaakt van  €6000. Aan de Datta Yoga Center Germany (DYCG) is een bedrag van €549 overgemaakt onder meer i.v.m. de aanschaf van de Datta Mala brochures en de drukkosten daarvan en bijdrage aan een nieuw vertalingssysteem van Sri Swamij’s toespraken en andere toespraken.

Jaarverslag 2022 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS) Benelux

In 2022 zijn de hoogtijdagen gevierd met een kleine groep belangstellenden en was onze priester Siva ,die bijgestaan werd door zijn vrouw Arkaja, degenen die de Puja’s met veel overgave deden. Ook bhadjans werden met de groep gezongen. De recitatie van hoofdstukken uit de Bhagavad Gita  (Bhagavad Gita Parayana) werd onder leiding van Indira en Arkaja  met enige regelmaat uitgevoerd. Sri Swamiji had  aangegeven dat deze activiteit wereldwijd verder moest worden uitgebreid in het belang van de mensheid. De activiteiten werden deels met de SVK groep ( Balaji Temple in Oirschot , Eindhoven ) uitgevoerd en deels afzonderlijk gedaan.(de communicatie verliep  vooral via mails en whatsapp en facebook)

Het totaal aan donaties in 2022 was € 12221,22

Het bestuur van de St. SGS Benelux, December 2023

Rám Sukhai en  Harrie Sandhövel,

Bestuur St. SGS Benelux