Beste allen, JGD,

  1. Met veel plezier kunnen wij weer aankondigen dat er in verband met Sri Navaratri een satsangha zal plaatsvinden op zondag 9 oktober vanaf 13u tot 17u in het gebouw van Holisan in Lelystad. Het is niet zeker of Janardhana kan komen vanwege technische problemen aan zijn auto. Hij hoopt dat het wordt opgelost; hij wil graag op deze dag aanwezig zijn. Na de Puja door Janardhana en Siva en Arkaja en de Homa door Janardhana, wordt er een gezamenlijk maaltijd genuttigd. Graag ook zelfgemaakte gerecht(en) meenemen. Het adres is: gebouw Holisan, Merwede 30, 8226NA, Lelystad.
  2. Helaas is het geplande bezoek van Sr Swamiji aan de Hanuman Temple in London in augustus j.l. niet doorgegaan vanwege het belangrijke bezoek van Sri Swamiji aan een Ashrama in Washington, U.S. op uitnodiging van een zeer goed bevriende Swamiji die ook zijn hoofd- Ashrama in Mysore heeft. In Washington vond de bhoomie Puja plaats: dat is de inzegening van de grond waar een nieuwe tempel zal worden gebouwd.
  3. Verder weten jullie dat Sri Swamiji van plan is in april 2023 naar Nederland te komen voor de prachtige bloemen. Op dinsdag 25 april is er een eenmalige Darshan met Sri Swamiji op een boottrip. Iedere devotee, ook uit andere landen, kan zich t.z.t. opgeven voor deze boottrip.

Met vriendelijke groet,
Rám en Harrie
St. SGS Benelux

Short English version of the above:

  1. We are happy to announce that there will be a Satsangha op the 9th of October on the occasion of Sri Navaratri. Puja will be performed by Janardhana ( Johannes Feistner) and Siva and Arkaja. Homa will be performed by Janardhana, if he will be present. It is not sure if he can attend the satsangha because of technical problems with his car, but he is surely trying to come. After the Puja and Homa there is prasadam. You are also invited to bring veganistic /vegetarian food you can share with the other devotees.
    The address is: Holisan building, Merwede 30, 8226NA, Lelystad.
  2. As you already know, the visit of Sri Swamiji to London Hanuman Temple Ashrama London, was cancelled because of another program in US, Sri Swamiji wanted dearly to attend (Bhoomi Puja in Washington)
  3. And finally you may know about Sri Swamiji’s visit to Holland in April 2023. He will give Darshan to all devotees from Holland and everywhere. A boat trip is planned on Tuesday the 25th of April. This will be the only darshan occasion. In due time there will be more information how to subscribe for this trip.