Yearbalance 2021 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS Benelux)
Incomes Costs
Donations devotees 19.184,76
Transfer Datta Peetham Mysore € 16.000
Transfer DYC Germany € 208,34
Interest Bank € 0
Reproduction rights € 38,52
Homa en Puja € 0
Kamer van Koophandel (KVK) € 10,00
Bank and Transaction costs € 262,15
Saldo giro 01/01 € 6.143,25
Saldo giro 31/12 € 8.809,00
Saldo savings 01/01 € 1.471,71
Saldo savings 31/12 € 1.471,31

St. SGS Benelux
Board of Trustees
Dr.Ram Sukhai and Harrie Sandhövel
May 2022

Toelichting Jaar Balans en Overzicht Baten en Lasten St. SGS Benelux 2020

Balans per 1 januari 2020

Activa Passiva
Bank €6.143
Kapitaal €6.143
Totaal €6.143
Totaal €6.143

Balans per 31 december 2020

Activa Passiva
Bank €8.809
Kapitaal €8.809
Totaal €8.809
Totaal €8.809

Baten en lasten 2021

Baten (Saldi + giften in 2021) €26.800
Lasten € 311
Saldo voor donatie € 26.489
Donatie aan SGS Mysore,India + DYC Germany € 16.208
Toevoeging aan eigen vermogen € 10.281

Toelichting Baten en Lasten

In 2021 is een bedrag van €19.184,76 ontvangen aan giften. De overige baten komen uit het bedrag wat al stond als saldo op de ING bank ( sparen en gewone rekening). De lasten komen voort uit bank- en transactiekosten (€262,15) en kosten landelijke reproductie rechten (€38,52). Naar de Datta Peetham Trust Mysuru in India is een bedrag overgemaakt van €16.000. Aan de Datta Yoga Center Germany (DYCG) is een bedrag van €208,34 overgemaakt i.v.m. de aanschaf van de Datta Mala brochures en de drukkosten daarvan.

Mei 2022
Rám Sukhai en Harrie Sandhovel,
Bestuur St.SGS Benelux

 

Jaarverslag 2021 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS) Beneluxe

Ook in 2021 zijn er geen gezamenlijke vieringen geweest van de Covid problematiek. Sri Swamiji heeft wel in de loop van 2021 enkele bezoeken gebracht aam heilige plaatsen in India en zijn missies (charity programma’s in India) vervolgd. Ook in 2021 was er vanuit de Ashrama in Mysuru een negatief advies om de Ashrama te bezoeken i.v.m. de Corona perikelen. Vanwege de Covid problematiek en de daarmee samenhangende maatregelen zijn vanaf maart 2020 tot aan de huidige tijd geen hoogtijdagen in gezamenlijke kring gevierd. Shivaratri , Sri Swamiji’s verjaardag , Sri Navarati en Datta Jayanti zijn in huiselijke sfeer gevierd. Wel waren er nog sobere vieringen in Mysore Ashrama. Velen hebben gedoneerd aan de armlastigen in India en aan de projecten van Sri Swamiji

Het totaal aan donaties in 2021 was € 19184,76

Het bestuur van de St. SGS Benelux,

Mei 2022
Rám Sukhai en Harrie Sandhövel