Yearbalance 2020 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS Benelux)
Incomes Costs
Donations devotees € 20.795
Transfer Datta Peetham Mysore € 22.537
Interest Bank € 0
Reproduction rights € 37,38
Homa en Puja € 90,00
 
 
Bank and Transaction costs € 145,99
Saldo giro 01/01 € 7.685,39
Saldo giro 31/12 € 6.143,25
Saldo savings 01/01 € 1.471,71
Saldo savings 31/12 € 1.471,31

St.SGS Benelux
Board of Trustees
Dr.Ram Sukhai en Harrie Sandhövel
25/4/2021

 

Toelichting Jaar Balans en Overzicht Baten en Lasten St. SGS Benelux 2020

Balans per 1 januari 2020

Activa Passiva
Bank €7.685
Kapitaal €7.685
Totaal €7.685
Totaal €7.685

Balans per 31 december 2020

Activa Passiva
Bank €6.143
Kapitaal €6.143
Totaal €6.143
Totaal €6.143

Baten en lasten 2020

Baten (Saldi + giften in 2020) €30.042
Lasten € 183
Saldo voor donatie € 29.859
Donatie aan SGS Mysore,India € 22.537
Toevoeging aan eigen vermogen € 7.322

Toelichting Baten en Lasten

In 2020 is een totaalbedrag ontvangen van € 20.795 aan giften. De overige baten komen uit homa’s en puja’s (€ 90) en het bedrag wat al stond als saldo op de ING bank (sparen en gewone rekening).De lasten komen voort uit bank-en transactiekosten (€ 146) en kosten landelijke reproductie rechten(€ 38). Naar de Datta Peetham Trust Mysuru in India is een bedrag overgemaakt van
€ 22.537.

9/11/2021
Rám Sukhai en Harrie Sandhovel,
Bestuur St.SGS Benelux