Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2021

De doelen van de stichting zijn reeds in de oprichtingsdocumenten verwoord en in navolging daarvan kunnen wij het volgende stellen voor de rest van 2021 stellen:

 1. De stichting zal in 2021 nog meer projecten ondersteunen die het leed van de armen in het algemeen en kansarme kinderen in het bijzonder kunnen verlichten. Dit zal zich vooral focussen op scholing en schoolvoorzieningen. T.g.v de wereldwijde coronacrises is die groep kansarmen sterk toegenomen. De stichting doet dat via de moederstichting in Mysore Ashrama, India
 2. De door de stichting SGS Benelux destijds mede ondersteunde oprichting van de zgn Mobile Hospitals in Mysore die verafgelegen rurale gebieden bezoeken en ter plekke de medische zorg aan de arme boeren verlenen heeft grote behoefte aan meer financiële middelen en mankracht
 3. Het verder financieel ondersteunen van de zgn Veda scholen ( De Veda’s zijn oude Indiase religieuze geschriften ) in de Ashrama in Mysore en de regio
 4. Verder zullen de donateurs kiezen uit de overige projecten waarvoor zij zelf opteren aan de Ashrama in Mysore (waterproject, medicijnen etc) te doneren
 5. Het promoten van de doelstellingen van de Stichting in de Benelux en het voor zover het Coronabeleid het toelaat langzamerhand weer houden van de religieuze diensten in Lelystad met een groep belangstellenden.

  Doelstellingen van de Stichting Sri Ganapathy Sachchidananda Benelux zoals die in de
  oprichtingsdocumenten zijn verwoord:

  • Het verrichten van onderzoek naar de toepassing van muziek, kunst, literatuur en wetenschap;
  • Het stimuleren (mede) organiseren en bevorderen van educatieve, pedagogische, therapeutische en artistieke programma’s, projecten, concerten, workshops en cursussen;
  • Het bevorderen van educatie van kansarmen;
  • Het mede oprichten en onderhouden van sociale activiteiten d.m.v. klinieken, scholen en tehuizen voor verstandelijk en of lichamelijk gehandicapten;
  • Bijdragen te leveren aan instituten of stichtingen die een religieus of liefdadig doel nastreven voorzover zij in binnen en of buitenland als stichting of instituut met bovenstaande als doelstelling zijn erkend;
  • Het samenstellen, uitgeven en in circulatie brengen van geschriften, publicaties en documentaties op vorenstaand gebied.