Jaarverslag 2020 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS) Benelux

Vanwege de Covid problematiek en de daarmee samenhangende maatregelen zijn vanaf maart 2020 geen hoogtijdagen in gezamenlijke kring gevierd. Shivaratri , Sri Swamiji’s verjaardag , Sri Navarati en Datta Jayanti zijn in huislijke sfeer gevierd. Wel waren er sobere vieringen in Mysore Ashrama. Alle devotees van buiten India maar ook binnen India werden sterk afgeraden de Ashrama te bezoeken. Velen van de devotees hebben gedoneerd aan de armlastigen in India en aan de projecten van Sri Swamiji

Het totaal aan donaties in 2020 was € 20795.00
Het bestuur van de St. SGS Benelux, april 2021
Rám Sukhai en Harrie Sandhövel

AANVULLING in Mei 2021:
Sri Swamiji heeft op 2 mei 2021 vrij snel nadat de St. SGS Benelux de Jaarstukken aan de Ashrama in Mysore had verstuurd zijn zegeningen via Prasad gestuurd aan de donateurs en vermeld dat deze
donaties zeer gewaardeerd worden.