Jaarverslag 2019 St. Sri Ganapathy Sachchidananda (SGS) Benelux

In 2019 zijn er 4 hoogtijdagen geweest die in Lelystad, Holisan (3 x) en eenmaal in Tilburg bij Saskia Wildeboer en Marcel Renet thuis werden gevierd:

Shivaratri op 24 februari, Sri Swamiji’s verjaardag op 26 mei, Sri Mata Navaratri op 6 oktober (Tilburg) en Datta Jayanti op 15 december.

Tijdens deze dagen werden door de aanwezigen Bhadjans gezongen. De pandit Janardhana verzorgde de Puja en Homa en werden livestream video’s van de Ashrama in Mysore met de gehele groep bekeken. In Tilburg werd door Saskia ook een korte Datta Kriya Yoga sessie gegeven.

Ter afsluiting volgde een gezamenlijke maaltijd en werden ervaringen uitgewisseld en mededelingen gedaan.

Davos

Van 22-28 juli werd een Mauna (‘Stilte Retreat’) in Davos (Zwitserland) door Sri Swamiji en groep verzorgd. De organisatie daarvan was in handen van DYC Zwitserland in samenwerking met de DYC Germany en DYC St. SGS Benelux. Naast de Mauna sessie van 3 dagen was er ook een Puja en Homa op zondag 28 juli. Op zaterdag 27 juli was er een zeer geslaagd concert van Sri Swamiji en muziekgroep in het Congresgebouw in Davos (waar ook de Jaarlijkse Economische Vergaderingen door de Wereldleiders worden gehouden). Een aantal devotees uit Nederland heeft deze evenementen bijgewoond en daarover verslag gedaan tijdens de bijeenkomsten in Lelystad.

Dubai

Gaitrie Hindori en Chandra Hindori waren in Dubai geweest t.t.v. het bezoek van Sri Swamiji in april/mei en deden daarvan verslag. Het concert en de bootcruise werden door hen in ‘superlatieven’ medegedeeld.

Video Davos

Tijdens de Datta Jayanti viering op 15 december werd na de Puja.Homa en Bhadjans een video vertoond die in Davos was gemaakt van het bezoek van Sri Swamiji. Deze video was door Pavan Marhe geproduceerd en viel buitengewoon in de smaak, niet alleen omdat het professioneel was opgezet maar ook om de mooie momenten die waren gefilmd.

Ati Rudra Homa in Varanasi

Onze pandit Janardhana gaf uitleg over de Ati Rudra Maha Homa die door Sri Swamiji met vele priesters in Varanasi (Kashi) in november had uitgevoerd ten bate van de gehele kosmos. Er waren 11 Hawan Kund’s die continu gedurende 24 uur en 11 dagen achtereen door de priesters werden gebruikt tijdens het reciteren van mantra’s. Het vuur in de Havan Kund’s bleef 24 uur achtereen gedurende 11 dagen branden.

Het totaal aan donaties in 2019 was 26348

Het bestuur van de St. SGS Benelux, april 2020 Rám Sukhai en Harrie Sandhövel