Nieuwsbrief december 2019,

Jaya Guru Datta
Beste mensen,
Op zondag 15 december a.s. vieren wij Datta Jayanti in Lelystad.
Een ieder van jullie is van harte uitgenodigd.De locatie is zoals gebruikelijk : gebouw Holisan, Merwede 30 in Lelystad
Onze Pandit Janardhana ( Johannes Feistner) zal aanwezig zijn. Hij heeft ons allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en met liefde en devotie deze dag te vieren.
Hij zal o.a.uitleg geven over de betekenis van de recent gehouden Ati Rudra Maha Jaya Homa in Varanasi (Kashi).
Programma:
1 Inloop 12.30-13u
2 Bhadjans: ieders inbreng is van harte welkom
3 Mededelingen : o.a. betekenis Ati Rudra Maha Yaga Homa in Varanasi november 2019, update Mauna programma Dusseldorf 2020 voor zover meer bekend is
Pauze:
3 Puja en Homa door onze pandit Janardhana
4 (Livestream) TV programma Ashrama in Mysore over Datta Jayenti
5 Sluiting om ongeveer 16 u gevolgd door een gezamenlijke maaltijd
Data voor de vieringen in 2020 zijn als volgt:
• Maha Shivaratri 23 februari
• Sri Swamiji’s Verjaardag 24 mei
• Sri Navaratri 25 oktober
• Datta Jayanti 27 december
Met hartelijke groet
Bestuur St. SGS Benelux


Over SGS Benelux
De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting SGS Benelux (KvK 41064217) gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ) in de zin van art. 24 lid 4, successiewet 1956.
Giften kunnen worden gedoneerd via bankrekeningnummer NL35 INGB 0000 6305 69
Email: info@sgsbenelux.nl
Contact
Eilandenweg 36
2904 VJ Capelle aan de IJssel