Jaarverslag 2018 St.Sri Ganapathy Sachidananda  ( SGS) Benelux

In 2018 zijn er (zoals gebruikelijk) 4 hoogtijdagen geweest die in Lelystad werden gevierd:

Shivaratri op 18 februari, Sri Swamiji’s verjaardag  op 27 mei, Sri Mata Navaratri op 14 oktober en Datta Jayanti op 23 december.

Tijdens deze dagen werden door de aanwezigen Bhadjans gezongen. Bij aanwezigheid van de pandit werd dit gevolgd door een Puja en Homa en werden livestream video’s van de Ashrama in Mysore met de gehele groep bekenen. Ter afsluiting volgde een gezamenlijke maaltijd en werden ervaringen uitgewisseld en mededelingen gedaan.

Er was een bezoek van Sri Swamiji in Londen ter gelegenheid van de Hanuman tempel anniversary ( van 31/7 tot en met 1/8/2018) en een bezoek aan Berlijn (juni) door een aantal belangstellenden vanwege het concert en de satsangha door Sri Swamiji . Een aantal van de devotees heeft deze evenementen bijgewoond en daarover gerapporteerd tijdens de bijeenkomsten in Lelystad.

Helaas is het voorgenomen bezoek aan Nederland  in 2018 door Sri Swamiji gecanceld. Het bestuur hoopt dat een bezoek van Sri Swamiji in de komende periode wel gerealiseerd kan worden.

Maunasessie 2019

Het bestuur heeft vanuit de wens van Sri Swamiji samen met de DYC Germany en Zwitserland een plan de campagne opgezet om de Mauna sessie met Sri Swamiji in 2019 in Europa te realiseren voor 300- 400 personen.  Locatie: Davos (Zwitserland) van 24-28 juli 2019. In het begin van 2019 zullen verdere details volgen.

Het totaal aan donaties in 2018 was €16732

Het bestuur van de St. SGS Benelux, april 2019