Beste devotees, JGD,

Sri Swamiji heeft aangegeven dat het belangrijk is de sponsoring van de Shuka Vana (Verblijfplaats van bedreigde papegaai soorten) in de Ashrama niet alleen afhankelijk te stellen van spontane individuele donaties. Het is ook van belang om een regelmatige, continue sponsoring op te zetten omdat daarmee het onderhoud van de Shuka Vana is veiliggesteld. In de Sponsoring Shuka Vana 2018 bijlage (in het Engels) kunnen jullie daar meer over lezen. Het donatiebedrag kan ook rechtstreeks naar het IBAN nummer van de ST.SGS Benelux worden overgemaakt met de vermelding: “Shuka Vana sponsoring”. Het bestuur zorgt vervolgens voor de periodieke overmaking van het bedrag naar de Ashrama met vermelding van de bedragen en de namen van de donateurs. Het bedrag kan ook als men dat wil direct naar de Duitse of Zwitserse DYC worden overgemaakt (zie details in attachment).

Zoals jullie weten heeft Sri Swamiji eerder aangegeven om een Maunasessie te laten organiseren door de devotees uit Nederland, Zwitserland en Duitsland. Hij heeft ook aangegeven dat hij zoveel mogelijk devotees wil bereiken en een aantal van 300-400 personen op het oog heeft. Ook zou het land waar de meeste devotees voor deze mauna-sessie vandaan zullen komen de gastheer mogen zijn. In een aantal skypesessies zijn de besturen van de drie bovengenoemde DYC’s tot overeenstemming gekomen dat de accommodatie in Flueli Ranft (Zwitserland) daar het meest voor geschikt is. Opties die ook waren besproken waren Sur Seele (Duitsland) en Radhadesh (België, Ardennen) maar voldeden niet aan alle eisen.

De organisatie heeft het idee om Sri Swamiji bij het bezoek aan Berlijn de uitnodiging voor de maunasessie (2019) officieel aan te bieden en dat te laten doen door een vertegenwoordiging van elk van de drie landen. Het bestuur van de St.SGS Benelux zal in overleg de vertegenwoordiging opstellen uit Nederland (2-4 personen).

Verder is de mogelijkheid om alvast te oefenen in het uitvoeren van de mauna en bij ieder verrichte mauna- uur een boon (peul etc) opzij te zetten. Het totaal aantal kan meegenomen worden of meegestuurd worden naar Berlijn. Aldaar zullen alle verzamelde boontjes aan Sri Swamiji met de uitnodiging worden aangeboden.

Het bestuur hoopt jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie altijd overleggen.

Hartelijke groet,
Bestuur St.SGS Benelux

Bijlagen: