Beste allen, JGD,
Zoals jullie weten wordt op zondag 27 mei a.s. in het gebouw Holisan, Merwede 30, Lelystad, Sri Swamiji’s Verjaardag gevierd.

Allen zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en samen een fijne dag van te maken.

Pandit Janardhana ( Johannes Feistner) zal aanwezig zijn. Hij heeft ons allen uitgenodigd om aanwezig te zijn en met liefde en devotie voor Sri Swamiji deze dag te vieren.
De satsang wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Programma:
1 inloop 12.30-13u
2 Bhadjans
PAUZE
3 Puja en Homa door onze pandit Janardhana
4 Sluiting om ongeveer 16 u gevolgd door een maaltijd

Met hartelijke groet
Bestuur St.SGS Benelux