Jaarverslag 2017 St.Sri Ganapathy Sachidananda ( SGS) Benelux

In 2017 zijn er wederom 4 hoogtijdagen geweest die in Lelystad werden gevierd:

Shivaratri 26 februari, Sri Swamiji’s verjaardag 28 mei, Sri Mata Navaratri 24 september en Datta Jayanti op 3 december.

Deze dagen werden in wisselende aantallen bezocht en door de enthousiaste aanwezigen met Bhadjans ,Puja’s /Homa’s en livestream video’s van de Ashrama in Mysore opgeluisterd. De Bhajans en de Puja’s /Homa’s werden door de devotees als bijzonder ervaren.

Ook was er een bezoek van Sri Swamiji aan London ter gelegenheid van de Hanuman tempel anniversary en een kort bezoek aan het DYC Duitsland in Frankfurt. Een aantal van de devotees heeft deze bijeenkomsten bijgewoond en daarover gerapporteerd tijdens de bijeenkomsten in Lelystad.

Ter gelegenheid van Sri Swamiji’s verjaardag werden de volgende projecten gerealiseerd:

  • Fotoboek over Sri Swamij’s bezoek aan Nederland gedurende de afgelopen 30 jaar: Dit boek werd door de groep devotees die de Ashrama in mei bezocht aan Sri Swamiji aangeboden. Hij was er zeer ingenomen mee
  • Theremin instrument: een van de oudste voorlopers van de keyboard. Sri Swamiji demonstreerde zijn muzikale talenten daarmee ter plekke
  • Watertank en Annadaan ( voedselprogramma ): Vanwege de langdurige droogte in Mysore was er schaarste aan water ontstaan en was het noodzakelijk een extra watertank aan te leggen. Het voedselprogramma voor de vele devotees en ( arme) bezoekers van de Ashrama behoefde veel ondersteuning
  • De Geetasaram ( het reciteren van de verkorte versie van de Gita ) werd door enthousiaste devotees opgenomen op de DVD en aan Sri Swamiji aangeboden

Grotere betrokkenheid devotees bij het uitzetten en uitvoeren van activiteiten van de Stichting

In een vergadering met devotees en het bestuur van de Stichting in februari werd afgesproken dat de devotees meer betrokken zouden worden bij de activiteiten van de Stichting en dat het bestuur de communicatie naar de devoties zou verbeteren. Tevens zou er 2x per jaar een vergadering met de gehele groep zijn. Bovengenoemde afspraken zijn uitgevoerd. Het een en ander is opgenomen in de Nieuwsbrieven.

Prakash Jankipersad is eind november uit het bestuur van de St.SGS Benelux gestapt. Het bestuur en Sri Swamiji hebben hem bedankt voor de bewezen diensten.

Sri Swamiji’s voorgenomen bezoek aan Nederlandse devotees in 2018

Het nieuws dat Sri Swamiji een bezoek wilde brengen aan Zijn Nederlandse devotees in 2018 was voor ons een erg goed bericht. Een brainstormsessie is dan ook uitgevoerd met alle devotees over de invulling van de Darshana van Sri Swamiji en werd een aanzet gemaakt tot vormen van werkgroepen: ontvangst, Bhadjangroep, bezoek van potentiele locaties voor verblijf van Sri Swamiji en locatie voor de algemene Darshana ,versieringen etc.

In december werd op initiatief van Rob Beukers een Kerstkado-pakket voor een familie in Suriname samengesteld en verzonden. Hieraan werd door alle devotees financieel bijgedragen.

Het totaal aan donaties in 2017 was €25020,00

Het bestuur van de St.SGS Benelux, Mei 2018