Beste vrienden,

Recent (augustus 2017) heeft Sri Swamiji onverwachts een bezoek gebracht aan de Ashrama in London een jaar na de inauguratie van de Sri Hanuman idol in de tempel en heeft Hij ook de devotees verblijd met een darshana in het weekend van 9 september in Frankfurt. Een aantal van jullie was aanwezig en meerderen hebben het een en ander kunnen volgen via Yogasangeeta (live online tv).

Sri Swamiji heeft in Frankfurt aangekondigd dat er een derde mauna komt. Zijn wens is dat er 300-400 mensen meedoen. Twee keer heeft Hij aangegeven dat de komende mauna dient te worden georganiseerd door Nederland, Duitsland en Zwitserland. Belangrijk is dat er eerst een goede locatie wordt gevonden. Zwitserland wordt als duur ervaren.

Zoals jullie weten heeft Sri Swamiji te kennen gegeven graag een darshana te geven in Nederland  en dit onlangs nogmaals in London bevestigd. Het ziet er naar uit dat dit in aansluiting aan het bezoek aan Duitsland in juni/juli 2018 zal plaats vinden. Echter, er is over de data nog niets met zekerheid te zeggen. We gaan er vanuit dat hierover meer bekend wordt na de Navaratri viering. Wel is het verstandig te brainstormen over de invulling van een dergelijke gebeurtenis die meestal 2-3 uur duurt : werkgroep ,ontvangstteam, bhajans, locatie, versieringen ,kosten etc….

We kunnen gebruik maken van de ervaringen van degenen die de darshan sessie in Frankfurt hebben bezocht.

In maart 2017 is bij de brainstormsessie aangegeven dat het bestuur dringend ondersteuning nodig heeft voor het onderhoud en de vernieuwing van de  website. Tot nog toe zijn er geen aanmeldingen geweest. Graag nogmaals jullie aandacht hiervoor.

 Onze pandit Janardhana ( Johannes Feistner) zal de satsangha ter gelegenheid van de Sri Navaratri viering op 24 september in Lelystad niet kunnen bezoeken vanwege zijn bezoek aan de Ashrama in Mysore.

 

Invulling Satsang ter gelegenheid van Sri Navaratri viering 24 september 2017:

 

12- 12.30 uur Inloop

12.30 -14.00 u

  • 1 Welkomstwoord voorzitter

  • 2 Bhadjans

  • 3 Mededelingen bestuur / devotees

14.00 – 14.15u  korte Pauze

14.30 – 15.30u –  Brainstorm over invulling darshan Sri Swamiji in 2018

                           –  Ondersteuning bestuur i.v.m. website SGS Benelux  is dringend nodig

15.30 – 16.30u Uitwisselen van ervaringen: bezoek London en Frankfurt, bezoek Ashrama ( o.a.Stans en Pieter) ,contact met Sri Swamiji , livestream programma volgen

16.30-17.30 Gezamenlijke maaltijd en sluiting

 

Hartelijke groet,

Het bestuur van SGS Benelux