Beste vrienden,

Met een aantal van jullie is contact geweest over de invulling van de activiteiten van onze groep devotees van de SGS Benelux en het aandragen van ideeën ( dit naar aanleiding van onze bijdrage aan de 75e verjaardag van Sri Swamiji)
Devotees geven aan meer betrokken te willen worden bij het uitzetten en uitvoeren van activiteiten. Het bestuur heeft zich dit aangetrokken en deelt dit gevoel.
Om een aanzet te geven voor een verdere brainstorm is het goed om bij de volgende satsang ( Shiva Ratri 26 februari) een uur eerder te beginnen om 11.00 uur en te inventariseren welke ideeën wij als SGS Benelux met elkaar delen en welke personen een bijdrage kunnen leveren. Het bestuur wil hiermee de betrokkenheid van de devotees bij de ideeënvorming en besluitvorming vergroten.

Het is van belang de website te moderniseren en de inhoud te actualiseren. Het ligt voor de hand devotees met ervaring daarin een rol te geven.
In de vorige Nieuwsbrief is gevraagd om ideeën aan te dragen voor een cadeau ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Sri Swamiji. Inmiddels hebben enkelen gereageerd met leuke suggesties. Een in te stellen Feestcommissie kan de suggesties inventariseren, selecteren en uitwerken.

Invulling Satsang Shiva Ratri 26 februari 2017:
11.00- 12.00 uur
Brainstorm over bijdragen van devotees aan SGS Benelux en aandragen van ideeën cadeau 75e verjaardag Sri Swamiji ( Het bestuur zal de inmiddels aangemelde suggesties bekendmaken)

2e deel bijeenkomst met de pandit:
12.30 -14.00 u
– 1 Welkomstwoord voorzitter
– 2 Bhadjans
– 3 Puja door Pandit Janardhana
– 4 Bhadjans en mededelingen bestuur / devotees
14.00 – 14.15u korte Pauze
14.30 – 15.30u Homa door Pandit Janardhana
15.30 – 16.30u Uitwisselen van ervaringen: bezoek Ashrama, contact met Sri Swamiji , livestream programma volgen
16.30-17.30 Gezamenlijke maaltijd en sluiting
Rám Sukhai ,
namens Het bestuur van SGS Benelux