Nieuwsbrief maart 2016

maart 2016
Beste vrienden,

Zoals jullie weten zal Sri Swamiji van 25 tot 30 juni 2016 wederom Fluëli Ranft in Zwitserland bezoeken en een concert geven op zaterdag 25 juni in het stadje Sarnen. Op zondag 26 juni is de Satsangha met Puja en Homa en van maandag tot en met woensdag daarop volgt een Mauna cursus. Sri Swamiji vertrekt dan op donderdag 30 juni.De uitgebreide gegevens over dit evenement zijn te vinden op de site van de Zwitserse website ( www.dattayogacenter.org) en ook op de website van onze Stichting: www.sgsbenelux.nl

Zoals wij reeds in een eerder schrijven weergaven is er veel werk lokaal te verzetten om alles te realiseren. Degenen die graag willen helpen of een financiële donatie willen geven kunnen dat kenbaar maken aan het bestuur of rechtstreeks met het Datta Yoga Centrum Zwitserland contact opnemen.
Voor meer informatie over de Mauna sessie kan men contact opnemen met Saraswati de Boer : mauna.seminar@gmail.com

Shabari van de Zwitserse DYC vraagt verder om ondersteuning van het videoteam en m.n. is een vraag om de belangrijke sessies en het concert vast te leggen waarbij het gaat om personen met een goede ervaring in het vastleggen van de videobeelden.Men kan zich aanmelden bij het bestuur van de SGS Benelux.

De hotelvoorzieningen worden getroffen in het mooie Hotel Paxmontana zoals al eerder het geval is geweest. Aanmelding daarvoor is mogelijk via het inschrijfformulier welke te vinden is op de website van de SGS Benelux ( www.sgbenelux.nl)

Donaties 2015
De stichting SGS Benelux heeft in 2015 € 15.400 aan donaties ontvangen. Alle donors, heel hartelijk dank. Aan Sri Swamiji is
een overzicht gezonden met de namen van de donors en de projecten waarvoor is gedoneerd.

Tenslotte volgen nog hierbij de data van de Satsangha in Lelystad : Shivaratri 6 maart, Sri Swamiji’s verjaardag 29 mei, Navaratri 9 oktober, Datta Jayanti 11 december 2016

met hartelijke groet,
Rám Sukhai, voorzitter
namens het Bestuur van de St SGS Benelux