Jaarverslag Stichting Sri Ganapathi Sachchidananda (SGS) Benelux

2013 en 2014

1 Jaarverslag 2013

In dit jaar zijn de activiteiten op de hoogtijdagen geweest in Lelystad:

A Maha Shivaratri 10/3, Sri Swamiji’s verjaardag 23/6, Navaratri 13/10 en Datta Jayanti 15/12

Op deze dagen werden na de Puja en Homa ( bij aanwezigheid van de priester), bhajans gezongen. Online programma’s van de Ashrama werden bekeken en de middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Er werd stilgestaan bij het overlijden van Liesbeth ( Kaveri ) Melsen.

B Mauna Cursus Zwitserland

Velen uit Nederland, België en de rest van Europa hebben een bezoek gebracht aan Sri Swamiji in Zwitserland i.v.m. de mauna (= stilte)cursus. Deze cursus was door Sri Swamiji i.s.m. de Zwitserse -en Duitse Datta Yoga centra opgezet om de cursisten contact te leren krijgen met het diepste wezen in de mens. Korte lezingen door Sri Swamiji werden afgewisseld met Kriya oefeningen en perioden van stilte.Ook werd aan het einde van de dag een wandeling in de vrije natuur met de grote groep uitgevoerd. De cursus werd afgesloten met een concert waarin Sri Swamiji’s bhajans ten gehore werden gebracht en met veel enthousiasme werden ontvangen door de aanwezigen

C Jaarbalans

Door de giften is het opnieuw mogelijk geweest belangrijke projecten van Sri Swamiji in India te ondersteunen en te verwezenlijken.Opnieuw konden giften worden gedaan aan specifieke projecten (o.a. mobiele hospitaals voor armen in de afgelegen gebieden, Veda scholing aan jongeren in de Ashrama in Mysore) of algemene doelen worden ondersteund ( o.a. voedselprogramma’s, scholing aan armen, huisvesting voor verstoten vrouwen, onderwijs aan doven en slecht horenden)

Voor de giften en kosten wordt verwezen naar de Jaarbalans zelf

 

D Website

In oktober is door een groep ( Karan Jankipersad, Dinesh Bhagwanbali, Richard Versteeg, Veronique Wildeboer en het bestuur van de SGS Benelux) aandacht besteed aan de verbetering van de website www.sgsbenelux.nl . Aanbevelingen die daaruit voortvloeien, zullen verder worden bestudeerd en voor zover mogelijk worden doorgevoerd (o.a. het opnemen van een fotogalerij van de voorafgaande jaren, online actueel nieuws, nieuwsbrieven, app’s van SGS Mysore )

 

 

2 Jaarverslag 2014

A De hoogtijdagen waren dit jaar:

  • Maha Shivarati (9/3): De priester Janardhana ( Johannes Feistner uit Düsseldorf) was aanwezig evenals 20 personen ( inclusief 5 kinderen) uit Nederland. De priester vermeldde dat e-learnings programma’s zijn uitgegaan vanuit de Ashrama in Mysore met lessen vanuit de Bhagavata Gita en er credit points zijn te behalen
  • Sri Swamiji’s verjaardag (….)
  • Navaratri pudja en Homa 28/9
  • Datta Jayanti 7/12. Door alle aanwezigen werden bhadjans gezongen en via de Dattavani.org naar een live uitzending van de AShrama in Mysore gekeken.

B 2e Mauna cursus, in het Kriya centrum in Bad Meinberg ( Duitsland) van 26 aug tot 31 augustus

Deze dagen werden druk bezocht, ook uit Nederland was de presentie groot. Het boek ‘Icelandic Bird Guide´ werd door Gaitrie en Chandra Hindori aan Sri Swamiji aangeboden. Een recital door Veronique (Saraswati) Wildeboer en haar dochter Lalitha werd op de zondagochtend gepresenteerd onder muzikale begeleiding van Mark Lobensteijn.

De week werd afgesloten met een concert door Sri Swamiji en zijn groep op zondag 31 augustus

C Jaarbalans

Ook in dit jaar zijn door individuen donaties gedaan ten behoeve van de armen en minder bedeelden in India, ten behoeve van ondersteuning van het onderwijsprogramma van de Veda boys en ondersteuning van de culturele programma’s in de Ashrama’s

( zie  Jaarbalans 2014)

 

12-07-2015

Dr.R.N.Sukhai (voorzitter)

 

 

H.Sandhövel (secretaris)

 

 

Drs.P.R.Jankipersad (penningmeester)